top of page
Physiotherapist

Genoptræning

Genoptræning adskiller sig fra almindelig træning ved, at man målrettet arbejder mod at genskabe en given funktion, som er forsvundet eller vanskeliggjort som følge af en skade, smerteproblematik eller anden forhindring.

Genoptræning foregår typisk som individuel superviseret træning til at begynde med, og med tiden kan man overgå til holdtræning, hvor man træner sammen med andre, med lignende problematik.

Vi har et bredt udvalg af holdtilbud på klinikken, og træning på hold kan være et rigtig fint supplement til behandlingen eller som glidende overgang til at kunne træne på egen håmnd eller som afslutning på et behandlingsforløb.

Al holdtræning superviseres af en fysioterapeut, så vi sikrer os, at træningen foregår forsvarligt, og holdene er aldrig større end, der er tid til den enkelte.

Se klinikkens træningstilbud her

bottom of page