top of page

Osteopati er en manuel behandlingsform målrettet alle med problemer i bevægeapperatet. Herunder også folk, som tidligere har forsøgt andre former for behandling, men hvor den ønskede effekt udebliver.

Osteopatisk behandling målrettes årsagen til problemernes opståen, og det sker altid på grundlag af en meget grundig og særdeles omfattende undersøgelse, hvor det klart fastlægges, hvilke strukturer der er symptomgivende og hvilke årsager, der ligger til grund for symptomerne. Herefter fastslås det, om der er indikation for osteopatisk behandling eller om det er nødvendigt med supplerende lægefaglig diagnostisk.

Den osteopatiske tankegang bygger på, at kroppen betragtes og behandles som en helhed og, at den under de rette forudsætninger kan helbrede sig selv. Kroppens strukturer of funktioner er således gensidigt afhængige af hinanden. For at opnå disse forudsætninger for kroppen anvendes forskellige teknikker bl.a. manipulations teknikker, mobilisering, udspænding, bindevævs- og kredsløbsteknikker, kranio-sakral- og organteknikker.

Osteopati er en sikker og effektiv behandlingsform, der er baseret på anatomisk, fysiologisk, neurologisk, biomekanisk, embryologisk (fosterets udvikling) og patologisk (sygdomslære) viden. Osteopaten har således specialiceret sig i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen – knogler, led, bindevæv, muskler mm. – arbejder og påvirker hianden. På den måde undgås traditionel symptombehandling.

Osteopati er en internationalt anerkendt manuel behandlingsform og i 2018 blev det en autoriseret sundhedsprofession i Danmark. En Osteopat er typisk fysioterapeut, der efterfølgende har taget en 5 årig efteruddannelse i Osteopati, sideløbende med sit arbejde som fysioterapeut.

Læs evt. mere på Danske Osteopaters hjemmeside www.danskeosteopater.dk.

Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring, men medlemmer af Sygeforsikringen “danmark” har mulighed for tilskud. Desuden dækker flere sundhedsforsikringer osteopatisk behandling.

Trine Osteopat Fysiodanmark Køge

TRINE

Osteopat – M.R.O.DK

Mikkel Osteopat Fysiodanmark Køge

MIKKEL

Osteopat – M.R.O.DK

bottom of page