top of page
Chalking Up

OM OS

FYSIODANMARK KØGE

Vi er et team bestående af fysioterapeuter og oteopater, samt vores uundværlige sekretær. Vores fornemmeste opgave er at guide dig trygt og sikkert igennem dit behandlingsforløb. Vi har alle forskellige kompetencer, og vi forsøger så vidt muligt, at du kommer ind til den behandler, som ved mest om netop din problemstilling.

Vi videreuddanner os alle løbende for altid at kunne tilbyde den bedste behandling på et højt fagligt niveau. Vi tilstræber altid en grundig, og om nødvendigt, tværfaglig udredning, og arbejder i tæt kontakt med de praktiserende læger i området, speciallæger, hospitaler samt andre relevante samarbejdspartnere.

PERSONALE

Mød vores Team!

Anita Fysiodanmark Køge

ANITA

Fysioterapeut

Karen Fysiodanmark Køge

KAREN

Fysioterapeut

Natasha Fysiodanmark Køge

NATACHA

Fysioterapeut

_MG_2576.jpg

TRINE

Osteopat – M.R.O.DK

Mikkel Fysiodanmark Køge

MIKKEL

Osteopat – M.R.O.DK

_MG_2573.jpg

STINE

Fysioterapeut, Personlig træner, Kostvejleder

Ida-Marie Fysiodanmark Køge

IDA-MARIE

Fysioterapeut

_MG_2566.jpg

SEBASTIAN

Fysioterapeut

Jane Fysiodanmark Køge

JANNE

Sekretær

JOB Anchor

Vil du med på Køge-holdet?

FysioDanmark Køge er huset for de skarpeste fysser. Vi er altid på udkig efter de fagligt dygtigste og mest servicemindede fysioterapeuter.

Skriv en uopfordret ansøgning – og vi kontakter dig.

Læs mere om jobs her

TIDSBESTILLING

Tidsbestilling foregår primært via telefon på 93 80 10 18 eller på mail mail@FysioDanmarkKoege.dk. Vores sekretær besvarer telefonen i tidsrummet mandag til torsdag ml. kl. 9.00-15.00 og fredag ml. kl. 9-00-14.00. Vores telefonsvarer tager imod besked døgnet rundt, så hvis vi ikke svarer, når du ringer, så indtal tydeligt navn og telefonnummer, så ringer vi tilbage til dig hurtigst muligt.

 

PRISER

Vi arbejder både indenfor og udenfor sygesikringen, hvilket har betydning for prisen på din behandling. Du vil blive oplyst omkring betingelserne for netop din behandling. Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til deres medlemmer til alle behandlinger – både indenfor og udenfor sygesikringen.

Se priser her.

 

BETALING

Der afregnes efter hver behandling med mindre andet er aftalt. Du kan betale kontant, med Dankort, Mastercard, Mobilepay eller indbetalingskort via netbank. Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark” og oplyser det til os, så indrapporterer vi automatisk, når regningen er betalt.

 

AFBUD

Afbud skal meddeles inden kl. 18.00 dagen før behandling, enten på tlf. 93 80 10 18 eller på mail mail@FysioDanmarkKoege.dk.

Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves et gebyr (jævnfør overenskomsten).

 

FØRSTE KONSULTATION

Når vi ser dig første gang er det vigtigt, at du henvender dig ved skranken enten hos vores sekretær, eller venter til en behandling bliver ledig. Vi anvender dit gule sundhedskort til at registrere dig i vores system, og det bedes du medbringe og registrere hver gang du kommer i klinikken. Det er et krav for at kunne modtage tilskud fra den offentlige sygesikring.

Din behandler vil ved første konsultation notere din sygehistorie, foretage en grundig undersøgelse af dit funktionsproblem med henblik på at I sammen bliver enige om den bedst mulige behandling.

 

LAGEN / HÅNDKLÆDE

Du bedes selv medbringe et lagen eller håndklæde til dine bahandlinger. Kan lejes mod et gebyr på 5 kr. ved forglemmelse.

 

HENVISNING

Med en henvisning fra din læge modtager du offentligt tilskud til fysioterapi. Prisen er fastsat i henhold til landsoverenskomsten for almen fysioterapi, og reguleres to gange årligt. Se priser her.

Det foregår ved, at din egen læge lægger henvisningen på henvisningshotellet, hvor vi henter den fra. En henvisning er gyldig i 12 mdr. fra udstedelsesdatoen – dog skal første behandling være givet indenfor to mdr.

 

SUNDHEDSKORT / SYGESIKRINGSKORT

Medbring altid dit gule sundhedskort/sygesikringskort.

Kortet fungerer som en elektronisk underskrift og bevis på, at du har været til behandling/træning. Kortet køres manuelt gennem kortlæseren på skranken, når du ankommer.

Du vil derudover altid blive bedt om at identificere dig selv ved navn og CPR nr. inde i behandlingsrummet af hensyn til din patientsikkerhed (jævnfør persondataloven).

 

FORSIKRING

Vi samarbejder med de fleste forsikringsselskaber. Har du en sundheds- eller ulykkesforsikring, som dækker din behandling, kan vi afregne direkte med dit forsikringsselskab, forudsat vi har modtaget godkendelse fra forsikringsselskabet inden behandlingsstart. Godkendelsen skal indeholde dokumentation for din bevilling samt skades/policenummer som reference. Aftal med din fysioterapeut inden behandlingsstart, hvordan/hvortil afregningen skal foregå.

Har vi ikke modtaget godkendelse ved behandlingsstart vil regningen blive fremsendt direkte til dig. Det er ofte muligt efterfølgende at få behandlingerne refunderet af forsikringen.

Bemærk, at en del sundhedsforsikringer kræver lægehenvisning til fysioterapi, for at de vil dække din behandling. Du skal kontakte din sundhedsforsikring for nærmere information. Vær også opmærksom på, at det er dit ansvar at sikre, at godkendelsen er opdateret og fremsendt til klinikken, hvis du bruger flere behandlinger end først godkendt.

AKUTTIDER

Ved akut opstået behov for fysioterapi, bestræber vi os på at tilbyde en tid hurtigst muligt. Da klinikken kun har begrænsede antal behandlingstider indenfor sygesikringen, kan en akuttid forkomme at være uden sygesikringstilskud. På en akuttid/et akut forløb ydes der således ikke altid tilskud fra den offentlige sygesikring, og behandlingen er til fuld egenbetaling. Du vil blive oplyst om dette, når du retter henvendelse akut.

Sygeforsikringen “danmark” yder tilskud også udenfor sygesikringen.

Har du en sundhedsforsikring, enten privat eller gennem dit arbejde, som du vil benytte akut, skal du selv undersøge, om de dækker behandlingsforløb udenfor sygesikringen. 

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

Vederlagsfri fysioterapi kræver en lægehenvisning og kan ordineres, når en række kriterier er opfyldt. Ordningen for vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for fire hoveddiagnosegrupper.

  1. Medfødte eller arvelige sygdomme

  2. Erhvervede neurologiske sygdomme

  3. Fysiske handicap som følge af ulykke

  4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

Inden for hver diagnosegruppe skal visse kriterier være opfyld. Hvis du har spørgsmål til den vederlagsfrie ordning, er du velkommen til at kontakte os eller læse Sundhedsstyrelsens vejledning her

HELBREDSTILLÆG

Pensionister med ret til helbredstillæg får tilskud fra bopælskommunen til fysioterapi. Mod forevisning af helbredskort, fratrækker vi kommunens andel med det samme. 

FACILITETER / HANDICAPPEDE

Nords Klinik er beliggende centralt i Køge Nord ved Ilva og Sengespecialisten. Vi er beliggende på 1. sal med indgang på bagsiden af Svane Køkken. Der er elevator og overalt på klinikken er der taget højde for handicapvenlighed.

Vi deler P-plads med de øvrige butikker på Gammel Lyngvej, men råder over tre P-pladser for enden af bygningen som er forbeholdt invalidebiler og gangbesværede.

Det første du møder er vores hyggelige reception og lounge-område. Klinikken rummer derudover ti store lukkede behandlingsrum,  to holdsale og et træningsområde med kredsløbsmaskiner og frivægte. Vi har separat herre- og dame-omklædning, gode handikapvenlige toilet- og badeforhold samt pusleplads til babyer.

 

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

 

Som patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, herunder fejl, til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for min eller min pårørendes behandling. Din rapport bliver sendt til den person, som er ansvarlig for patientsikkerheden der, hvor hændelsen fandt sted. Her vil hændelsen blive analyseret for at finde ud af, hvordan man kan undgå, at noget lignende sker for andre. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet generelt. At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage.


Læs om dine muligheder for at klage på www.stpk.dk  eller at søge erstatning på www.pebl.dk. Du kan indrapportere en utilsigtet hændelse her

bottom of page