top of page
Sport Exercise

Idrætsfysioterapi

Idrætsfysioterapi er en gren af fysioterapi, hvor fysioterapeuter bliver uddannet i at udrede, behandle og genoptræne de skader og problematikker som opstår i idræts- og sportsverdenen.​

​Idrætsfysioterapeuten har indsigt i de fysiske krav, som er karakteristiske for den enkelte idrætsgren. Behandlingen af en idrætsudøver eller en person med idrætsrelaterede skader, tager udgangspunkt i en grundig undersøgelse af skadens omfang.

Der vurderes ud fra skadens omfang, hvilke hensyn der bør tages til både de udsatte men også vedligeholdende faktorer, og disse overvejelser inddrages i forebyggende og behandlingsrelateret fysioterapi.

Idrætsfysioterapeuten behandler ikke kun, men råder og vejleder også i de rette træningsmængder, både forebyggende træning og genoptræning, og er samtidig bevidst om de psykiske aspekter, som kan gøre sig gældende for en skadet idrætsudøver.

​Det er væsentligt og ofte nødvendigt med tæt kontakt mellem idrætsfysioterapeuten og træneren til den tilskadekomne, ligesom der også ofte er behov for kommunikation mellem andre samarbejdspartnere, som fx. egen læge, hvis der er tale om yderligere udredning (røntgen, MR scanning mm.) eller operation.

bottom of page