top of page

Offentligt tilskud
og forsikring

Vederlagsfri fysioterapi betyder, at personer med bestemte lidelser har mulighed for at få dækket deres omkostninger til fysioterapi i direkte forbindelse med denne lidelse fra det offentlige.

 

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. Vederlagsfri fysioterapi kan kun gives efter speciel henvisning, som udstedes af egen læge eller anden læge, som er tilknyttet i forbindelse med en diagnose.

 

Formålet med den vederlagsfrie fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner i de tilfælde, hvor sygdommen er fremadskridende.

Vederlagsfri fysioterapi foregår ofte som træning. Træningen kan være som superviseret træning enten enkeltvis eller på hold.

 

Er du i tvivl om, du er omfattet af vederlagsfri fysioterapi, så skal du henvende dig til egen læge.

 

Vi tester vederlagsfri patienter min. 3 gange årligt for at sikre, at træningen/behandlingen hele tiden er tilpasset din aktuelle situation. Du vil automatisk blive indkaldt til disse tests, men kan også opleve, at du undervejs i dit forløb yderligere bliver testet af din fysioterapeut på en eller flere funktioner.

bottom of page